Brasiliansk jiu-jitsu

Den brasilianska formen av kampsporten jiu-jitsu härstammar föga förvånande från Brasilien där den uppstod under 1920-talet i samband med att den i de här sammanhangen berömda familjen Gracie utvecklade sporten från till en början judon. Brasiliansk jiu-jitsu kallas till och med ibland för just Gracie jiu-jitsu.Det första fröet till brasiliansk jiu-jitsu såddes när den då 14-årige Carlos Gracie började träna för den japanske kampsportaren Maeda Mitsuyo, i Brasilien känd som ”Conde Koma”, vilket på svenska betyder stridens greve.Med hjälp av Mitsuyo blev Carlos Gracie snabbt skicklig i den nya form av kampsport, vale tudo, som spridit sig i landet. Det spelade ingen roll hur stor eller vilken viktklass motståndaren gick i, Carlos vann ändå.Efter avslutad karriär började Carlos träna sina yngre bröder Oswaldo, Gastado, Jorge och Helio och det var den yngste brodern Helio som fortsatte utveckla de tekniker han lärt sig av sin bror, vilket så småningom ledde till skapandet av brasiliansk jiu-jitsu.Idag är brasiliansk jiu-jitsu i mångt och mycket synonymt med det som kallas för mixed martial arts, det vill säga MMA, som under senaste 10-20 åren växt till en av de mest populära kampsporterna.Till form av teknik handlar brasiliansk jiu-jitsu en hel del om brottning som involverar låsningar och strypningar även kallat submissions. Guard, side control, mount samt back mount är namnen på några positioner som är vanligt förekommande inom brasiliansk jiu-jitsu.Som i alla andra kampsporter finns även inom brasiliansk jiu-jitsu ett antal bälten med olika färg för att visa vilken nivå en utövare av sporten befinner sig på. Vitt bälte symboliserar att man är nybörjare och därefter kommer i tur och ordning blå, lila, brun, svart och röd. Att avancera mellan de olika nivåerna kräver mycket arbete. Endast att ta sig upp till blå nivå tar normalt ca två år. Den allra högsta nivån, det vill säga den röda nivån, är näst intill omöjlig att uppnå. Endast ett fåtal personer, däribland medlemmar i familjen Gracie samt några andra pionjärer innehar rött bälte.